Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci Słabowidzących nr 8
im. dr Zofii Galewskiej


UL. KOŹMIŃSKA 7
00-448 WARSZAWA
(22) 629 16 10 - CENTRALA


Szukasz więcej informacji? Kliknij tutaj!


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

AKTUALNOŚCI

PUNKT KONSULTACYJNY

WCZESNE WSPOMAGANIE

SZKOŁY

INTERNAT

REWALIDACJA

KONTAKT


wyniki
ŚWIADCZENIA SOCJALNE
×
konferencja

SZANOWNI PAŃSTWO,

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 05.05.2021R.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W DNIACH 10.05.2021 R. – 21.05.2021 R.
1. ZAJĘCIA W KLASACH I – VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 51 I ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
W SZKOLE BRANŻOWEJ I ST. NR 62 BĘDĄ PROWADZONE STACJONARNIE.
2. W KLASACH DRUGICH CXXXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I ZAJĘCIA TEORETYCZNE W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA SPECJALNEJ NR 62 W OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI SŁABOWIDZĄCYCH NR 8 PROWADZONE BĘDĄ ZDALNIE Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W DNIACH 24.05.2021 R. – 28.05.2021 R.
1. DLA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORGANIZOWANE BĘDĄ ZAJĘCIA W FORMIE STACJONARNEJ.
2. UCZNIOWIE KLAS IV – VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ, KLAS II LO I SZKOŁY BRANŻOWEJ BĘDĄ UCZYĆ SIĘ ZDALNIE.
3. EGZAMINY ÓSMOKLASISTY PRZEWIDZIANE W DNIACH 25.05 – 27.05.2021 R. PRZEPROWADZONE ZOSTANĄ ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM CKE, W REŻIMIE SANITARNYM.


ZARZĄDZENIE

Z POWAŻANIEM
BEATA KOTOWSKA
DYREKTOR

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI